Het kledingbeleid van K.S.V. Fortissimo - K.S.V. Fortissimo - 4e klasse zaterdagvoetbal

Het kledingbeleid van K.S.V. Fortissimo

KLEDINGBELEID FORTISSIMO:
(versie 2020)

Wedstrijdtenue: wedstrijdshirt + broekje
Rode sokken (merk: Hummel) voor eigen rekening.

Verenigingbreed hetzelfde wedstrijdshirt (evt. met sponsoring), inclusief voor iedere maat ….. reserve shirts/broekjes.

Via de penningmeester krijgt de kledingcommissie toestemming voor de aanschaf van extra/vervangende tenues en andere benodigheden.
De kledingcommissie heeft formulieren voor de uitgave van de kleding, met daarop:
- wat er wordt uitgegeven;
- de kosten voor vervangen van de kleding.

UITDELEN KLEDING (BEGIN SEIZOEN):
- inhoud teamtassen:
< O11-teams: 10 wedstrijdtenues (speler) + 1 keeperstenue (> O 11)
> O13-teams: 16 wedstrijd tenues (speler) + 1 keeperstenue + 1 aanvoerdersband.
- teamtassen worden uitgedeeld aan de begeleiding van de teams.
- De begeleiding van een team tekent bij uitgifte van de teamtas voor de ontvangst en is verantwoordelijk voor het tijdig invullen en volledig inleveren van de formulieren, getekend door de ouders en levert de formulieren in bij de kledingcommissie. Het inleveren van de formulieren binnen 2 weken na uitgifte levert de begeleiding van de teams het/de ondertekende formulier(en) in bij de kledingcommissie (of bij de bar).
- Na ontvangst van de door ouder/voogd van spelers <18/spelers >18 ondertekende formulieren, vervalt die verantwoordelijkheid voor de aan de spelers van het team uitgedeelde tenues. Ouder/voogd van spelers <18/spelers > 18 zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor het aan hen uitgedeelde tenue.
- Voor de extra-/reservetenues en de tas blijft de begeleiding van het team verantwoordelijk tot inlevering aan het einde van het seizoen ( of tussentijds stoppen).
- begeleiding van het team heeft de keuze om de teamtas te gebruiken als wastas of de kleding individueel uit te delen aan de spelers.
- bij een wastas: de begeleiding van het team tekent het formulier voor de ontvangst → het team is verantwoordelijk voor de uitgegeven kleding.
- bij individueel uitdelen van de kleding: iedere ouder/voogd van spelers <18/spelers >18 tekent het formulier voor de ontvangst van de kleding → de ouder/voogd van spelers <18/spelers >18 is verantwoordelijk voor de uitgegeven kleding.
- indien de kleding van een speler ruim te groot/klein is, kan er via de begeleiding met de kledingcommissie (per email) een afspraak gemaakt worden voor het omruilen van de kleding.

UIT-TENUES:
- aanvragen voor de uittenues dienen op maandag/dinsdag uitsluitend per email (kledingcommissie@ksv-fortissimo.nl) verzonden te worden aan de kledingcommissie.
- de kledingcommissie maakt per (reply)email een afspraak voor het afhalen/inleveren van de tenues, (meestal zal dit zijn: afhalen woensdag vanaf 18:45 uur liggen de aangevraagde uit-tenues klaar in de bestuurskamer, af te halen door de begeleiding van de teams en inleveren op maandag vanaf 18:45 uur bij de kledingcommissie).
- bij het afhalen van de uittenues dient een formulier te worden ingevuld/ondertekend en een borg van € 10,00 (contant) te worden voldaan, deze borg wordt bij tijdige en gewassen inlevering terugbetaald.
- op andere wijze of te laat aangevraagde uittenues kunnen niet worden aangeleverd!
- teams mogen eigen, gesponsorde, uit-/trainingstenues hebben, deze tenues moeten donkerblauwe van kleur zijn, gelijk aan de uittenues van heren 1 en dames 1. Na het schriftelijk akkoord, voorzien van handtekening, van de sponsorcommissie kunnen de tenues besteld worden door de kledingcommissie.

TUSSENTIJDS STOPPEN VAN LEDEN:
- bij een wastas: de kleding wordt ingeleverd bij de begeleiding van het team, er is geen verder actie nodig.
- bij individueel uitdelen: de ledenadministratie/begeleiding van een team geeft per email een seintje aan de kledingcommissie dat een speler gestopt is → kledingcommissie neemt contact op met ouder/verzorger/speler om een afspraak te maken voor het inleveren van de kleding → na inlevering van de kleding wordt door de kledingcommissie op het betreffende formulier aangetekend dat het lid is gestopt.

TUSSENTIJDSE NIEUWE LEDEN:
- bij individueel uitdelen: de ledenadministratie/begeleiding van een team geeft per email een seintje aan de kledingcommissie dat er een nieuwe speler is en bij welk team → kledingcommissie vraagt de begeleiding van het team naar de maten van de nieuwe speler, maakt een afspraak voor het uitdelen van de kleding en het formulier voor ontvangst van de kleding → formulier wordt door de begeleiding binnen 2 weken weer ingeleverd bij de kledingcommissie.
- bij meer dan 10/16 spelers in team: de ledenadministratie/begeleiding van een team geeft per email een seintje aan de kledingcommissie dat er een nieuwe speler is en bij welk team + maten speler → kledingcommissie maakt met de begeleiding van het team een afspraak voor het  uitdelen van de kleding → kledingcommissie tekent op het team-formulier aan dat er set(s) extra zijn uitgedeeld.

SPONSORKLEDING:
- sponsorcommissie meldt via de mail aan de kledingcommissie als een team sponsorkleding/tas krijgt.
- de kledingcommissie zorgt voor het bestellen van de sponsorkleding.
- bij tussentijdse sponsoring dient de teamtas met kleding te worden ingeleverd bij de
kledingcommissie.
- sponsorkleding kan –op aanvraag via de mail bij de kledingcommissie- na het seizoen in eigen
beheer worden gehouden.
- indien sponsorkleding/tassen "verkeerd" uitgegeven worden kunnen deze door de kledingcommissie terug gehaald worden → teams dienen daar gehoor aan te geven → de betreffende formulieren worden door de kledingcommissie aangepast.

KLEDING BEGELEIDING TEAMS:
- kleding begeleiding teams (voor alle teams), iedereen dezelfde kleur:
   - leiders: (soft-shell) jas + grijze polo met fortissimo logo
   - trainers: (soft-shell)jas + trainingspak + grijze polo met fortissimo logo
- begeleiding van teams kan kleding ophalen tegelijk met de teamtassen bij de kledingcommissie → tekent dan gelijk een formulier.
- bij tussentijds stoppen van begeleiding → mail naar kledingcommissie → kledingcommissie maakt afspraak voor inlevering kleding.
- bij tussentijds stoppen van gehele begeleiding , teamtas ook inleveren bij de kledingcommissie.
- begeleiding van teams die ook het volgende seizoen een team begeleiden mogen in de zomerstop de kleding in eigen beheer houden, wel even melden via email bij de kledingcommissie.

INNAME KLEDING (EINDE SEIZOEN):
- aan het einde van het seizoen leveren de spelers de kleding gewassen in een plastic zak met daarop de naam en het team in bij de begeleiding van het team, die de kleding verzamelt in de teamtas.
- het schema van inleveren van de kleding door de begeleiding van de teams bij de kledingcommissie en de regels daarvoor worden per email gecommuniceerd naar de teams en vermeld op de website.
- gelijktijdig met het inleveren van de teamtas levert de begeleiding –indien nodig- ook de eigen kleding in.
- indien er iets kapot is aan de kleding, dit melden bij inleveren d.m.v. een briefje in de plastic zak met de kleding.
- bij het ontbreken van of schade aan de kleding, worden de kosten geïnd door middel van de aan het begin van het seizoen getekende machtiging.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!