Vrijwilligersbeleid - K.S.V. Fortissimo - 4e klasse zaterdagvoetbal

Vrijwilligersbeleid

Introductie

Op de Bijzondere ledenvergadering van 4 april 2017 is er besloten om per seizoen 2017/2018 een verplicht vrijwilligersbeleid in te voeren. Het uitgangspunt is dat per seizoen voor elk eerste spelend lid van een gezin minstens 9 uur vrijwillig wordt bijgedragen aan verschillende hand- en spandiensten. Spelers van 18 jaar en ouder worden geacht deze 9 uur zelf als vrijwilliger actief te zijn. Onder voorwaarden wordt vrijstelling verleend voor het verplichte vrijwilligerswerk.

Organisatie

Een vrijwilligerscommissie bestaande uit Natasja van Scherrenburg en Chantal Jansen, daarbij ondersteund door bestuurslid Algemene Zaken Marianne van Weiden en voorzitter Jeroen Kars, coördineert de invulling en planning van het vrijwilligerswerk. Daarbij maken zij gebruik van de vrijwilligersmodule die onderdeel is van de website K.S.V. Fortissimo.

Vrijwilligerstaken

Er wordt onderscheid gemaakt in facilitaire vrijwilligerstaken en organisatorische vrijwilligerstaken. Voorbeelden van facilitaire taken zijn het schoonmaken van kleedkamers, vergaderruimtes, keuken, toiletten, het terrein om de velden, onderhoud van het clubhuis en het terrein. Organisatorische vrijwilligerstaken zijn o.a. het trainen van een team (1 trainer per seizoen plus assistent), het vervullen van de leiderstaak (1 leider per seizoen), vaste teamgrensrechter, scheidsrechter, wedstrijdcoördinatiedienst en diverse stafdiensten, zoals de bar, technische commissie, groepscoördinatoren, het bestuur etc.

Vrijstelling

Iedereen die een organisatorische vrijwilligerstaak uitvoert is vrijgesteld van een facilitaire vrijwilligerstaak. De organisatorische vrijwilligers taken vergen meer dan de 9 uur die bij het verplichte vrijwilligerswerk wordt gevraagd en zijn van cruciaal belang voor de sportvereniging. De volgende personen zijn ook vrijgesteld van het verplichte vrijwilligerswerk:
• Ereleden en leden van verdienste
• Leden van 70 jaar en ouder
• Leden die om gezondheidsredenen niet mee kunnen doen (aan te geven bij het bestuur)
• Sponsoren (behalve de Club van 50)

Uitvoering

Door het volledig wegvallen van het competitie-voetbal op zondag wordt het mogelijk om veel vrijwilligerstaken op de zondagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur te verrichten. Dit is voorlopig het uitgangspunt bij het maken van de planning. De aanmeldingsprocedure voor vrijwilligers is beschreven in dit document….

Aanvullende opmerkingen

Het rijden van en naar uitwedstrijden ziet het bestuur niet als een vrijwilligerstaak maar als een ouderlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het aanmoedigen van de kinderen.


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!