Vrijwilligersbijdrage seizoen 2019-2020

17 februari 2020 9:15


K.S.V. Fortissimo is een bloeiende vereniging, alleen zonder hulp van vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Fortissimo is blij met welke vorm van hulp dan ook binnen de vereniging en waardeert de vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging enorm. Helaas is er nog een aantal mensen die zich nog niet heeft ingeschreven als vrijwilliger, tijd om even een aantal zaken op een rijtje zetten.

Voor wie geldt de vrijwilligersbijdrage?

Op de Bijzondere Ledenvergadering van 4 april 2017 is er besloten om vanaf seizoen 2017/2018 een verplicht vrijwilligersbeleid in te voeren. Het uitgangspunt is dat per seizoen voor elk eerste spelend lid van een gezin minstens 9 uur vrijwillig wordt bijgedragen aan verschillende hand- en spandiensten. Spelers van 18 jaar en ouder worden geacht deze 9 uur zelf als vrijwilliger actief te zijn. Onder voorwaarden wordt vrijstelling verleend voor het verplichte vrijwilligerswerk.

Wanneer vrijstelling?
Iedereen die een organisatorische vrijwilligerstaak verricht, is vrijgesteld van een facilitaire vrijwilligerstaak. De organisatorische vrijwilligerstaken vergen meer dan de 9 uur die bij het verplichte vrijwilligerswerk wordt gevraagd en zijn van cruciaal belang voor de sportvereniging. De volgende personen zijn ook vrijgesteld van het verplichte vrijwilligerswerk:

  • Ereleden en leden van verdienste
  • Leden van 70 jaar en ouder
  • Leden die om gezondheidsredenen niet mee kunnen doen (aan te geven bij het bestuur)
  • Sponsoren (behalve de Club van 50)

Er wordt onderscheid gemaakt in facilitaire vrijwilligerstaken en organisatorische vrijwilligerstaken. Voorbeelden van facilitaire taken zijn het schoonmaken van kleedkamers, vergaderruimtes, keuken, toiletten, het terrein om de velden, onderhoud van het clubhuis en het terrein. Organisatorische vrijwilligerstaken zijn o.a. het trainen van een team (1 trainer per seizoen plus assistent), het vervullen van de leiderstaak (1 leider per seizoen), 1 vaste teamgrensrechter, scheidsrechter, wedstrijdcoördinatiedienst.
Diverse stafdiensten zijn een heel seizoen daarom uitgesloten, zoals de barcommissie, technische commissie, groepscoördinatoren, het bestuur etc.
Het rijden van en naar uitwedstrijden ziet het bestuur niet als een vrijwilligerstaak maar als een ouderlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het aanmoedigen van de kinderen.

Waar en waarvoor kunt u zich inschrijven?
U kunt zich op de website van K.S.V. Fortissimo registreren via deze link (klik hier). Heeft u zich al eens geregistreerd, dan kunt u inloggen via deze pagina (klik). Handig is om eerst even instructie te bekijken op deze pagina (klik hier). Inschrijven kan voor o.a. bardienst, gastheer/gastvrouw, hulp tijdens toernooien, familiedag en schoonmaakwerkzaamheden.

Nog niet ingeschreven als vrijwilliger?
Dit kan nog tot 31 maart 2020, daarna zal bij niet-ingeschreven staan voor een taak als vrijwilliger per saldo 90 euro vrijwilligersbijdrage worden afgeschreven met de contributie van mei en juni 2020.
Komt u er niet uit of heeft u vragen mail ons gerust: vrijwilligers@ksv-fortissimo.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!